Kehollinen kaupunki I (Helsingin kaupunginmuseo) 2015, Kehollinen kaupunki II (Drawing D5 Gallery, Helsinki) 2016-2017

dialogi1.png

Kehollinen kaupunki I/ Helsingin kaupunginmuseo 2015

Projektin suunnittelija ja toteuttaja: Elina Aho

Kehollinen kaupunki-yhteisötaideteoksen taiteilijat: Nina Iso-Herttua, Marja Heinonen, Iraiida Lukka de-Groot, Mari Hämäläinen, Inari Palmqvist, Jutta Orovala, Ritva Toivonen, Henna Pitkänen, Maaret Parviainen, Soile Kortesalmi, Katja Seppinen, Tuula Leino ja Merja Syvälä.

Lähtökohtana projektille oli syntynyt monitaiteinen yhteistyö kuvataiteilija Elina Ahon ja äänitaiteilija Mikko H.Haapojan Helsinki Creates Work 2014-2015-hankevalmistelun yhteydessä. HelCre-hankkeen päätavoitteena oli taidemenetelmien kehittäminen asukkaiden osallistamiseen ja elinympäristöjen parantamiseen tähdäten. Suunnittelimme monitaiteisen näyttelykokonaisuuden koostuen ääniteoksesta, videoteoksesta, maalauksista, sekä kaupunkilaisista kootun 13 hengen työryhmän yhteisöllisestä taideteoksesta/ installaatiosta. Yhteistyökumppaniksi löysimme Helsingin kaupunginmuseon, vastuuhenkilönä toimi kuraattori Jari Harju. Aloitimme projektin suunnittelun joulukuussa 2014. Projekti toteutui kevään ja kesän mittaan suunnittelutyössä, sekä taiteellisessa työskentelyssä. Varsinainen yhteisötaiteellinen prosessi toteutettiin elo-syyskuussa 2015.

Yhteisötaiteellisessa osuudessa tutustuttiin moniaistisuuteen kuvallisessa ilmaisussa suhteessa kaupunkiympäristöön ja -luontoon. Työpajasarja oli erityisesti piirustuksen/jäljenjättämisen moniaistisuuteen ja ruumiillisuuteen keskittyvä. Päämääränä oli yhteisöllisen teoksen luominen Helsingin reitit-äänitaideteoksen yhteyteen Sofiankadun lyhtysaliin. Seitsemästä tapaamiskerrasta koostunut taiteellinen prosessi toi yhteen 13 kuvallisesta työskentelystä ja kaupungin havainnoinnista kiinnostunutta kaupunkilaista. Työskentelyprosessi aloitettiin ulkona työskentelystä: Tähtitorninvuorelta siirryttiin Kasvitieteelliseen puutarhaan ja lopulta Kallion kirkon ympäristöön. Aluksi työskentelimme havainnoimalla kaupunkiympäristöä eri aistein, työskentelyssä tavoitteena oli rohkaista oman kädenjäljen löytämiseen, sekä pysähtyminen havaitsemiseen. Joka kerran alussa lämmiteltiin kokeellisilla piirustusharjoitteilla erilaisia tekemisen tapoja testaten. Kertojen myötä harjoitettiin myös dialogia kuvan kautta työskentelemällä yhteisen kuvantekemisen parissa pienryhmissä. Museon tiloissa työskenneltiin luonnosten pohjalta pienryhmissä, sekä lopulta kaikki tekijät saman kuvan äärellä. 

Lähtökohtana oli taidelaboratoriomainen työskentely, prosessin ollessa luonteeltaan avoin ja kokeellinen. Miltä kaupunki tuntuu kehossa? Prosessissa tutkittiin eri aistikanavien vaikutusta jäljenjättämiseen, kaupunkitilan/ kaupunkiluonnon ruumiillistamista ja abstrahointia, sekä havaitsemista.

Yhteisen teoksen luomisessa kiinnostuksenkohteena oli havaintojen vuoropuhelu, jäljenjättäminen ja prosessimaisuus. Tarkoituksena oli potentiaalisen tilan luominen yhteiselle oppimisprosessille, jossa jokaisen kokemusmaailma on merkittävä.

Kehollinen kaupunki II, 2016-2017 Drawing D5 Gallery

Kehollinen kaupunki II-yhteisötaideprojektissa työskentelimme yhdessä kohti Drawing D5 Gallerian näyttelyä. Yhteisötaiteellinen työskentely ajoittui keväälle 2016 ja keväälle 2017. Ryhmä tutki Kaapelitehtaan kaupunkiympäristöä havainnon ja kehollisuuden näkökulmasta piirtämällä. Näyttelyssä on esillä näistä havainnoista työstettyjä monotypioita, yhdistäen piirustuksellista ja maalauksellista ilmaisua.

Ryhmää yhdistävänä tekijänä on ollut kiinnostus kuvalliseen ilmaisuun ja yhteisölliseen työskentelyyn. Ryhmässä on taiteentekijöitä ja opiskelijoita eri aloilta, mm. kuvataiteesta, graffititaiteesta, käsityöstä, korutaiteesta, graafisesta suunnittelusta ja taidepedagogiikasta. Keskeistä on ollut tekijyyden ja osallistumisen mahdollistaminen, sekä yhteisöllisesti muotoutuva taiteellinen prosessi. Yhteinen työskentely on jatkoa Elina Ahon syksyllä 2015 vetämälle Kehollinen kaupunki- yhteisötaideprojektille, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin Kaupunginmuseon kanssa. Kaapelin Kulmat -työskentelyn vetäjinä toimivat kuvataiteilijat Elina Aho ja Nina Iso-Herttua.

kaapeli3.png