Fine Art Summer Residency, Royal College of Art, Lontoo 2017

Ars Bioarctica, Biotaiteen yhdistys, Kilpisjärvi, 2016

Työskentelimme yhdessä ilmastonmuutoksen opetuksen kehittämisprojektissa kuluneen vuoden (www.ilmastonyt.fi) ja lähdimme purkamaan yhteistä oppimisprosessiamme, sekä työstämään aihetta taiteenalojemme kautta taiteilijakollegoiden kanssa. Olen itse kuvataiteilija, muut ryhmämme jäsenet tulivat performanssin, tanssin ja taiteellisten interventioiden aloilta. Tässä blogitekstissä yritän valottaa erityisesti omaa kokemustani residenssistä ja pohtia sen merkityksellisyyttä omalle ajattelulle, sekä praktiikalle. Erityisen merkitykselliseksi residenssissä piirtyi tila ja aika dialogille, yhdessä olemiselle ja kiireettömyydelle. Koen, että residenssi on jättänyt lähtemättömän jäljen ja vaikutuksen itseeni – varmaan sen merkitys piirtyy esiin kunnolla jonkin ajan kuluttua. Kilpisjärven residenssin henkinen vaikutus oli erityisen suuri siihen, miten koen oman taiteilijuuteni – itseluottavaisemmin ja syvällä ilolla.

Itselleni teema ilmastonmuutos on alusta lähtien resonoinut luonnon ja maiseman jatkuvaan moniaistiseen havainnointiin. Maiseman, tilallisuuden ja avaruudellisuuden kokemus, moniaistinen ja kehollinen havainnointi, sekä maiseman kanssa kuin yhtä oleminen tarjosivat paljon pureskeltavaa omaan kuvataiteelliseen praktiikkaan ja ajatteluun. Omassa työskentelyssäni pohdin paljon ruumiillisuuden roolia kuvantekemisessä. Kilpisjärvellä tehdyt pitkät vaellukset ja syvällinen dialogi kollegoiden kanssa tuntuivat päivä päivältä laajentavan omaa ajattelua – syntyi uutta luovaa välitilaa niin dialogissa keskenämme, kuin omassa mielessä. Jäin kovasti pohtimaan, miten kuvalliseen lopputulemaan voitaisiin saada samanlainen tilallisuuden, avaruudellisuuden ja moniaistisuuden tuntu, kuin itse maisemassa ollessa. Pohdin myös liikkeen, ruumiillisuuden ja havainnon suhdetta. Piirtäminen ja havainto vaativat liikettä, silmien liikettä, kehon liikettä, se on aktiivista katsomista, aktiivisen suhteen ottamista omaan ympäristöön. Nykyään ajatellaan myös, että havaintojärjestelmä toimii synkronisesti, moniaistisesti. On esimerkiksi esitetty, että visuaalisen havainnon metafora voisi olla kosketus. Kilpisjärvellä piirtyi itselle esiin eri aistikanavien merkitys havainnossa, havainnosta muotoutui kokonaisvaltainen, koko kehoa ja aisteja koskeva, sisältäen myös kehon liikkeen, tuulen tunnun iholla, avaruudellisuuden….Piirtämisessä myös on kosketusaisti ja taktiilisuus vahvasti läsnä niin materiaalisuuden puolesta, kuin piirtämistapahtumassa käden ja kehon liikkeen aistimisen sekä ympäristön aistimisen kautta. Residenssissä tärkeäksi muotoutui myös maisemaan uppoutumisen, maiseman kanssa yhtä olemisen meditatiiviset hetket.

Triangle Arts Association/ Finnish Cultural Institute in New York/ Suomen Kulttuurirahasto, Brooklyn 2015

I arrived at the residency with an interest to develop my existing work on the physicality of the painting and drawing, the gesture, action and traces of it, and the performative aspects on painting and drawing. After arriving in New York City, the project plan evolved into researching the embodiment of the city on a very visceral and multimodal sense, and how to transfer that experience into the two-dimensional surface. I became fascinated by the architectural scale, street art/ murals, “found art” on the sheer composition of lines, shapes and colours, multimodality in perception, immersion in the space, and drawing as a medium of notation. I also became intrigued by the physicality of the art work found in many contemporary and modern art exhibitions I visited, for example in The New Museum and The Whitney Museum of Art. I felt an immense connection of experience between my own experiences of the New York City and paintings of abstract expressionism. Colors and their interaction became important things in my work.

Conceptually I researched the physicality of consciousness and its relation to drawing and perception, visual perception theories and haptic visuality.

At the residency I worked with photographing source material, drawing/ painting from the haptic memory, and life model drawing at the soho spring studios. I worked mostly with water-soluble media (ink, japanese watercolour) and pencils, crayons and charcoal on wall paper, and drawing and water colour paper. I experimented with the scale of work from miniature size (4 x 4 inches) to paintings on wall paper. The light-weightedness and the fragility on paper and at the same time the direct gesturality of the mark-making were appealing to me in using paper in my work.

During the residency I participated in the open studio exhibition at the Triangle Arts Association from May 1 to May 3rd. In May I collaborated shortly with a Finnish dancer Anni Rissanen, having a shared interest in movement and visual art - we had a few sessions of movement drawing at the studio. 

HKL Metrovarikko/ Taidelinja, Helsinki 2015

Taiteilijaresidenssi HKL Taidelinjan kanssa yhteistyössä, Mekin olimme täällä-näyttely Taidelinjan galleriassa 2015, työskentelin metrovarikolla piirtäen ja maalaten havaintoja, yhteistyössä Annika Niskanen, Mikko H.Haapoja ja Viliina Koivisto

Summer Residency in Painting/ Mixed Media, School of Visual Arts, New York City, heinä-elokuu 2011