Teemallisesti työskentelyni kytkeytyy ruumiillisuuteen, eletyn kehon kokemukseen, naiseuteen, psykoanalyyttiseen ajatteluun, todellisen ja imaginaarisen maailman kohtaamiseen maalauksen tai piirustuksen pinnalla, luovaan ajatteluun vapaana assosiaationa ja unenkin kaltaisina outouksina. Työskentelyni keskiössä on materiaalisuus ja värit ja olen kiinnostunut, miten maali ja hiili voivat tuoda kehon sisäistä ja subjektiivista kokemusta yleiseksi. Voiko maali olla kuin kehon neste ja lihallisuus? Mitä kehon fragmentit kertovat? Miten havaittu maailma muuntuu abstraktioksi? Millaisia mielleyhtymiä, merkityksiä ja tunteita eri materiaalit sitovat itseensä? Työskentelytyylini on hetkessä elävää ja nopeaa, sekä sarjallista.

Koen maalauksen ja piirustuksen eräänlaisena jäljenjättämisenä - pohdin, mitä merkitsee jälki, minkälaisen jäljen jätän. Työskentelyssäni yhdistyvät niin aistihavainnot vahvana lähtökohtana kuin intuitiivinen työskentely materiaalien, valon, värien ja työvälineiden maailmassa. Taiteellisen työskentelyni keskiössä on havainnon kehollisuus ja moniaistisuus, sekä piirustuksen ja maalauksen tapahtuma, ele ja jäänyt jälki.

Olen kiinnostunut abstrahoidusta kehollisesta kokemuksesta. Lähtökohtana on lisäksi maalauksen ja piirustuksen välinen dialogi, abstraktion ja esittävän ilmaisun kohtaaminen, sekä viivan ja värin vuorovaikutus. Työskentelyssäni vuoropuhelua käyvät myös kokeellisuus ja traditio. Piirustuksen nopea, intuitiivinen ele ennen symbolista kommunikaatiota kohtaa maalin materiaalisuuden ja maalin abstraktina väripintana. Tärkeää on lisäksi kosketusaistin välittämä informaatio, liikkeen energia ja rytmi ja näiden heijastuminen jätettyyn jälkeen.

Työskentely kytkeytyy Glasgow´ssa 2012 aloittamaani taiteelliseen tutkimusprojektiin Extended Body – Gesture, Action, Trace, joka käsitteli ruumiillisuutta ja fyysisyyttä piirtämisen ja maalaamisen tapahtuman, eleen ja jäljenjättämisen kautta, tutkien myös jäljenjättämisen automatisointia.

Tavoitteenani on uskaltaa maalata sielusta ja ruumiista käsin. Haluan koskettaa ihmisten tunteita ja ravistaa sielua – ja tuoda maailmaan kauneutta, energiaa ja vapautta, sekä oman äänen ilmaisuoikeutta.

Elina Aho-Brennan´s (b. 1981) paintings and drawings take the viewer to the embodied experience of the world and the body. She researches the embodiment of emotions, the perception of movement and the physicality of painting and drawing in her artistic practice. Her multifaceted background in the arts, psychology, neuroscience and movement practices give innate depth to her work. She works both in drawing with self-invented charcoal tools, pencil and ink, and in painting (oil on paper and canvas, and mixed media works). She is very interested in the perceiving and experiencing part of the human psyche, and the body and mind- connection. Her abstracted paintings of the lived, bodily experience is represented simultaneously, side by side, with drawings of the human body and movement. She works with professional dancers while drawing the human body and movement.

In her art works she strives to attack the canvas with embodied energy, sometimes soft and delicate, sometimes more aggressive and physical, while being very much in the present moment and the action of painting becoming like free association. She is also striving to obtain a very direct, physical, almost raw sense of human experience. She is interested in portraying the life forces in the canvases and her works can be felt via their tactile and material qualities, full of life, even erotic forces, and aggression.