Kiinnostaako sinua tai työyhteisöäsi hyvinvoinnin, voimavarojen, itsetuntemuksen tai vuorovaikutuksen vahvistaminen luovalla ja syvällisellä otteella? Koulutan ja valmennan niin yksilöitä kuin ryhmiä yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Tarjoan koulutus- ja kehittämispalveluita erilaisille yhteisöille, esimerkiksi työyhteisöille sekä koulutusryhmille. Koulutukseltani olen taiteen ja psykologian maisteri. Olen lisäksi jatkokouluttautunut Taideyliopiston Taiteelliset interventiot työelämään-koulutuksesta. Opiskelen parhaillaan ryhmätaideterapeutiksi (taideperustainen taideterapia) Eino Roiha Säätiössä, josta valmistun vuonna 2020. Omaan kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja psyykkisestä valmennuksesta vuodesta 2003 työpsykologian, kuntoutuspsykologian sekä esimiesvalmennuksen aloilta, sekä vuodesta 2014 taidemenetelmiä työskentelyssäni hyödyntäen. 

Intohimoni on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä tunnistamaan ja kehittämään omia voimavaroja taidetta, kehollisuutta ja tietoisuustaitoja työskentelyssä hyödyntäen. Tavoitteena on tukea ihmisiä kohti merkityksellistä, hyvinvoivaa ja elinvoimaista elämää niin työssä kuin kokonaisvaltaisesti elämässä - kehon ja mielen vuoropuheluna. Työskentelyssäni yhdistyvät osaaminen taiteen, psykologian, taide- ja joogaopetuksen, taideterapian sekä organisaatioiden kehittämisen alalta. 

Työyhteisöissä kuva voi toimia esimerkiksi käydyn keskustelun, arvojen, tunteiden ja ajatusten näkyväksi tekijänä, itsereflektion ja dialogin välineenä, kohtaamisena ja luovuuden herättäjänä. 

Sekä kertaluonteiset työpajat että pidemmät yli vuoden mittaiset kehittämisprojektit ovat minulle työskentelyssäni tuttuja. Keskeistä näissä on tila luovan ilmaisun, sekä refleksiivisen ymmärryksen ja reflektion välillä.

Asiakasreferenssejä taidelähtöiseen työskentelyyni ovat mm. Helsingin Kaupunginkanslia, Helsingin kaupunginmuseo, Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, Teatterikorkeakoulu, Kriittinen korkeakoulu, Helsingin yliopisto, SITRA, Kivelän sairaala, Laakson sairaala, Stadin ammattiopisto, sekä Otavan Opiston Osuuskunta. 

Ks. artikkelini Jaettuja jälkiä - kuvataiteilijana organisaatiossa (kirjassa Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä, toim. Lehikoinen et al, 2016, Kokos, Helsinki): linkki

RYHMILLE JA TYÖYHTEISÖILLE - teemoja (yksittäisistä työpajoista pidempiin prosesseihin)

-Minä ohjaajana

-Vuorovaikutus

-Stressinhallinta

-Myötätunto työelämässä

-Luovuus

-Työhyvinvointi, jaksaminen

-Oppiminen työyhteisössä

-Oppimisen huippukokemus - dialoginen piirustus yhdessä

-Muutosjohtaminen

-Esimiesvalmennus

Luoville aloille suunnatut koulutukset/ valmennukset

Työskentelyn painopiste on tukea jokaisen henkilökohtaista ammatillista kasvua ja vahvuuksia

1)   Taiteilijan ammatillinen osaaminen työelämään – osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen

2)   Taiteilijuus/ taiteilijaidentiteetti, oman toiminnan arvot

3)  Motivaatio, unelmat, tavoitteet

4)   Taiteilijan oma hyvinvointi ja luovuuden lähteet

YKSILÖILLE

-koulutuspotilas, taideperustaisen taideterapian vastaanotto (yksilöterapia 6 käyntiä x 90 min) - kysy rohkeasti lisää 

-luovien alojen yksilöllinen psyykkinen valmennus esimerkiksi oma ammatillinen osaaminen, arvot, työssä jaksaminen, motivaatio, tavoitteet (1-5 käyntiä) 60 minuuttia, myös etävalmennus mahdollista.