Unelmani on laajentaa taiteen sovellusmahdollisuuksia, luoden tilaa inhimillisyydelle ja luovuudelle.   

kuva: Ulla-Maija Hänninen

Intohimoni on taideilmaisu ja ihmiselämän ilmiöiden tutkiminen maalauksen, piirustuksen, liikkeen ja kehollisuuden kautta.  Haluan koskettaa ihmisten tunteita ja ravistaa sielua – ja tuoda maailmaan kauneutta, energiaa ja vapautta, sekä oman äänen ilmaisuoikeutta. Kehon ja mielen vuoropuhelu kiehtoo minua loputtomasti. Työskentelen niin vapaana kuvataiteilijana, kuin taidetta rohkeasti erilaisiin ympäristöihin vieden tutkivalla ja kokeellisella otteella. Toimin lisäksi aikuistaideopetuksen, koulutuksen ja valmennuksen parissa, sekä taiteilijana työelämässä/ organisaatioissa.

Katso kattava taideportfolioni tästä

Koulutukseltani olen taiteen maisteri Glasgow School of Art’in maalauksen osastolta 2012 sekä psykologian maisteri Helsingin yliopistosta vuodelta 2006. Kuuntele tästä haastatteluni YLEn sarjassa Tekijä - Henkilökuvasarja Uuden sukupolven huipuista.

Seuraa Instagramissa

Taide työelämässä- seminaarin puhujana yhdessä työparini konsultti Marita Raitarannan kanssa 5.10.2017, case-esittelymme Taiteen ja konsultaation kohtaamisesta kaupunkiorganisaatiossa, kuva: Johannes Romppanen

Taide työelämässä- seminaarin puhujana yhdessä työparini konsultti Marita Raitarannan kanssa 5.10.2017, case-esittelymme Taiteen ja konsultaation kohtaamisesta kaupunkiorganisaatiossa, kuva: Johannes Romppanen

Performatiivinen piirustus, Glasgow School of Art 2012

Performatiivinen piirustus, Glasgow School of Art 2012

ASIANTUNTIJA -ja Kehittämistyö

Löydä lisätietoa taiteilijana työskentelystäni erilaisissa konteksteissa mm. työyhteisöissä ja organisaatioissa, sekä  kehittämisprojekteissa. Täältä löydät tietoa myös tarjoamastani koulutuksesta ja opetuksesta, sekä taideperustaisesta työskentelystä yksilöiden ja ryhmien kanssa. Taustaltani olen sekä taiteen että psykologian maisteri. Ammatillista täydennyskoulutusta omaan liike-ja tanssiterapiasta, ryhmätaideterapiasta, joogasta sekä taiteellisista interventioista organisaatioissa.

Katso lisää tästä

Kiinnostaako sinua taide osana organisaation kehittämistä ja kouluttamista? Kaipaatko uutta energiaa ja uudistumista työyhteisöllesi tai itsellesi?

Työyhteisöissä kuva voi toimia esimerkiksi käydyn keskustelun, arvojen, tunteiden ja ajatusten näkyväksi tekijänä, itsereflektion ja dialogin välineenä, kohtaamisena ja luovuuden herättäjänä. Erityisosaamistani taiteilijana työelämäkontekstissa on työskentelyn seuraaminen havainnoimalla ja visuaalista jälkeä tehden, jolloin siitä muotoutuu visuaalinen tunnemuisto hetkestä ja se voi toimia yhteisössä keskustelun herättäjänä. Lisäksi erilaisiin tapahtumiin olen kehittänyt pop up croquis muotokuva-konseptin, jossa piirrän kävijöistä nopeita piirroksia mukaan otettavaksi.  

Erityisosaamistani on lisäksi ryhmän työskentelyn ohjaaminen taideperustaisin menetelmin kokonaisuuden määräytyessä asiakkaan tarpeiden pohjalta. Sekä kertaluonteiset työpajat että pidemmät yli vuoden mittaiset kehittämisprojektit ovat minulle työskentelyssäni tuttuja. Keskeistä näissä on tila luovan ilmaisun, sekä refleksiivisen ymmärryksen ja reflektion välillä.

Koulutan ja valmennan taiteilijoita toimimaan työelämän ja organisaatioiden kontekstissa. Toimin pääkouluttajana kuva-ja korutaiteilijoille suunnatussa. Kaakon Taiteen ja Taiteen edistämiskeskuksen Taide ja työelämä-hankkeessa 2018-2019, sekä vastuuopettajana Taideyliopiston Osallistavan ja soveltavan taiteen erikoistumisohjelmassa 2018-2020.

Oletko kiinnostunut palveluistani? Pyydä tarjous. Suunnitellaan yhdessä! 

Yhteistyöreferenssejä taideperustaiseen työskentelyyni ovat mm. HY+, Helsingin Kaupunginkanslia, Helsingin kaupunginmuseo, Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, Teatterikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, SITRA, Kivelän sairaala, Laakson sairaala, Stadin ammattiopisto, Palmenia, GE Health Innovation Village, Tevere ja Factor Nova Oy.

Opetuspraktiikka

Kiinnostaako sinua syventää omaa taideilmaisuasi ja vahvistaa kädenjälkeäsi? Avoimista kursseista ja työpajoista löydät lisää tietoa tapahtumista. Lisäksi tarjoan yksityis- ja pienryhmäopetusta, sekä mentorointia taiteilijoille ja taideopiskelijoille sopimuksen mukaan. 

Opetusreferenssejäni ovat Taideyliopisto, Kriittinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulun yleinen opetus (maisteriopiskelijoille), Taidekoulu MAA ja Otavan Opiston Osuuskunta.

 

 

Tuore yksityisnäyttelyni  Kehon kielioppia  avautuu  Galleria Pihatossa,  Lappeenrannassa ti 19.11.2019 ja on esillä 13.12 asti! Lämpimästi tervetuloa!

Tuore yksityisnäyttelyni Kehon kielioppia avautuu Galleria Pihatossa, Lappeenrannassa ti 19.11.2019 ja on esillä 13.12 asti! Lämpimästi tervetuloa!

KUVATAITEELLINEN PRAKTIIKKANI

Valmistuin taiteen maisteriksi maineikkaan Glasgow School of Arts-koulun maalauksen osastolta vuonna 2012. Toimin aktiivisesti kuvataiteilijana maalauksen, piirustuksen, live-performanssien ja yhteisötaiteen alueilla. Olen pitänyt näyttelyitä Suomessa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa (19 yksityisnäyttelyä, 39 yhteis- tai ryhmänäyttelyä). Lisäksi olen osallistunut residensseihin Lontoossa, New Yorkissa (Triangle, SVA) ja Kilpisjärvellä. Huippukokemus taiteellisella urapolullani on ollut Suomen New Yorkin Kulttuuri-instituutin ja Triangle Residencyn residenssi Brooklynissa vuonna 2015, josta voit lukea taiteilijaesittelyn tästä. Työskentely ulkomailla on ollut itselle erityisen tärkeää ja mielekästä. New Yorkin lisäksi Glasgow on vaikuttanut suuresti taiteilijana kasvamiseeni. 

Näyttelyreferenssejäni ovat mm. Galleria Aarni, Galleria Jangva, Helsingin Kaupunginmuseo Sofiankadulla, Bermondsey Project Room (Lontoo), Triangle Arts (New York) ja The Lighthouse (Glasgow). Olen pitänyt 20 yksityisnäyttelyä ja 40 yhteis-tai ryhmänäyttelyä.

Olen myös kiinnostunut taiteidenvälisestä dialogista ja teen mielelläni yhteistyötä eri alojen taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Olen ollut mukana monissa monialaisissa projekteissa, mm. Moving Art 2013-2014, Helsingin reitit/ Sound Landscapes 2014-2019, HelCre 2014-2015 ja Ilmasto.nyt 2015-2016. Olen ollut livemaalarina Helsingin reitit - Sound Landscapes- esityksessä mm. Musiikkitalossa, Helsingin kaupunginmuseolla ja Virka-Galleriassa.

Tutustu taiteeseeni tästä

Laajemmin pääset tutustumaan vanhaan tuotantooni taide-portfoliossani (linkki). Jos kiinnostut töistäni, ole rohkeasti yhteydessä ja voimme sopia työhuonevisiitin. Myös Taiko välittää töitäni. 

Taiteellisen työskentelyni keskiössä on havainnon kehollisuus ja moniaistisuus, sekä piirustuksen ja maalauksen tapahtuma, ele ja jäänyt jälki. Lähtökohtina työskentelyssäni on usein ihminen tai maisemallisuus, sekä abstrahoitu kehollinen kokemus esimerkiksi valon, värien, viivan ja jälkien vuoropuheluna.  Lähtökohtana on lisäksi maalauksen ja piirustuksen välinen dialogi, abstraktion ja esittävän ilmaisun kohtaaminen, sekä viivan ja värin vuorovaikutus. Nautin suuresti maalauksen materiaalisuudesta ja piirustuksen intuitiivisesta, nopeasta, fyysisestä eleestä. Työskentelyssäni vuoropuhelua käyvät myös kokeellisuus ja traditio.  Olen kiinnostunut, miten esimerkiksi maali ja hiili voivat tuoda kehon sisäistä ja subjektiivista kokemusta yleiseksi.

Inspiroidun erityisesti New Yorkin abstraktista ekspressionismista, mm. William de Kooningin, Mark Rothkon ja Helen Frankethalerin maalauksista. Ihmisen figuuri on loputtoman kiinnostava, esimerkiksi Jenny Saville, Marlene Dumas, Maria Lassnig, William Kentridge ja Louise Bourgeois. Inspiroidun suuresti myös piirustuksen laajennetusta kentästä, esimerkiksi Tim Knowlesin piirtävästä puusta. 

Olen ollut mukana myös kuratoimassa näyttelyitä Glasgow´ssa ja Helsingissä. Lisäksi olen järjestänyt Kehollinen kaupunki I ja II-projektin vuosina 2015-2017 osallistaen kuvantekemisestä kiinnostuneita kaupunkilaisia, joissa havainnoimme kaupunkiympäristön aistihavaintoja piirtämällä, yhteisöllisen kuvantekemisen prosessissa. Yhteistyössä näissä projekteissa toimivat Helsingin kaupunginmuseo (Kehollinen kaupunki I) ja Drawing D5 Gallery (Kehollinen kaupunki II).