Stressistä kohti elinvoimaa

IMG_9046.jpg

Länsimaisessa kulttuurissa ajattelua on leimannut vahva dualismi ja erottelu kehon ja mielen välille, sekä mielen ja älyn ylivalta. Tätä viitekehystä on myös leimannut kehoon suhtautuminen ns. objektikehona, ennemmin kuin eletyn kehon kokemuksesta lähtien. Eletty keho on elävä, kokeva keho, joka on ihmisen subjektiivisen kokemuksen keskus (Parviainen, 1992). Parviainen toteaa artikkelissaan: ”Tarkastelen maailmaa aina kehoni keskeltä, kehossani. Minulla ei ole kehoa, minä en omista kehoa, vaan minä olen keho ja minä todellistun kehona.” Kehotietoisuuden voi nähdä kykynä kiinnittää huomiota kehollisiin tuntemuksiin, emootioihin ja liikkeisiin subjektiivisesti tässä hetkessä, ilman arvostelevien ajatusten medioivaa vaikutusta (ks. Fogel, 2009). 

Tutkin omassa joogaopettajan lopputyössäni joogaharjoituksen keinoja kehotietoisuuden kehittämiseen ja autonomisen hermoston tasapainottamiseen, sekä stressinhallintaan.

Opetan maanantaisin klo 16.30-17.30 lempeää hathajoogaa Inkan Arkissa (Vuorimiehenkatu 5 B, Helsinki) huhtikuun ajan ks. tapahtumat. Käytän joogan hengitys- ja liikeharjoitteita myös koulutuksissani työskentelyyn ja läsnäoloon virittäjänä. Lisäksi työ - ja koulutusyhteisöille minulta voi tilata stressinhallintaan suunnitellun joogatyöpajan tai -kurssin, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja! Joogaan voi yhdistää myös taidetyöskentelyä sekä valmennusta.